Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců :: The Czech Chamber of Appraisers
Ústav oceňování majetku ČKOM, a.s. :: The Institute of Property Valuation CCA, a.s.
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s. :: Society for Personnel Certification, o.p.s.